Video archiv

JAROSLAV MACHOVEC

Prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc., je emeritním profesorem Mendelovy univerzity v Brně. Je nestorem českého okrasného zahradnictví a předním odborníkem v této oblasti. Patří také k bývalým blízkým spolupracovníkům zahradní architektky Markéty Roderové-Müllerové, spoluautorky zahrady vily Tugendhat.

JOSEF JANEČEK

V rámci badatelské činnosti Studijního a dokumentačního centra byl pořízen audiovizuální záznam výpovědi Ing. Josefa Janečka o okolnostech projektu a realizace obnovy a rekonstrukce vily v letech 1981–⁠1985, který byl pořízen přímo ve vile Tugendhat.

JOSEF NĚMEC

Architekt Josef Němec je emeritním ředitelem Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Brně. Od počátku 70. let jako jeden z prvních aktivně tvůrčích architektů inicioval a prosazoval obnovu památek moderní architektury. Právě on sehrál klíčovou roli v osudu světově nejproslulejší brněnské památky – vily Tugendhat. Město díky jeho usilovné osvětě investovalo na počátku 80. let prostředky do její obnovy a rekonstrukce, která stavbu zachránila.

BOHUMIL KOČÍ

Prof. Ing. Bohumil Kočí, CSc., je emeritním profesorem fakulty stavební na Vysokém učení technickém v Brně. Řadu let působil jako ředitel Průmyslových staveb Brno a Průmyslových staveb Gottwaldov (Zlín) a jako ředitel stavby Východoslovenských železáren. Na počátku 40. let byl jako absolvent průmyslovky vyslán do vily Tugendhat, aby zde pro Waltra Messerschmidta zajistil dílčí stavební úpravy.

VLASTA PLUHAŘOVÁ

Paní Vlasta Pluhařová prožila část dětství na počátku 40. let v Černých Polích. Se svou kamarádkou, která bydlela ve vile sousedící s vilou Tugendhat, a s dalšími dětmi z okolí si často hrávala v zahradě vily Tugendhat. Děti se tehdy dostaly i do hlavního obytného prostoru vily.

MILAN KNAP

Ing. Milan Knap je emeritním ředitelem Výzkumného ústavu Sklo Union Teplice. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou, katedru sklářských technologií, v Praze. Jedním z jeho pedagogů byl světově proslulý český vědec Prof. Otto Wichterle. Milan Knap působil 43 let ve sklářském průmyslu na severu Čech, převážně ve sklářském výzkumu. V souvislosti s vilou Tugendhat podal cenné svědectví o historii a o charakteru a způsobu výroby skla v severních Čechách v předválečném i poválečném období.

VLADIMÍR ŠLAPETA

Architekt a urbanista, profesor Vladimír Šlapeta, patří k předním českým historikům a teoretikům moderní architektury. Vystudoval architekturu na Českém vysokém učení technickém v Praze a téměř dvacet let vedl oddělení architektury Národního technického muzea v Praze. Dlouhodobě působí pedagogicky –⁠ byl děkanem pražské i brněnské fakulty architektury. Často přednáší v zahraničí, kde také získal významná ocenění. Od 80. let propaguje ve světě formou výstav a publikací zejména brněnský funkcionalismus. Je členem řady mezinárodních vědeckých institucí a autorem desítek publikací o české moderní architektuře.