RE.STORATION.2010.2012

22 . 9. – 1. 11. 2020 

Výstava RE.STORATION.2010.2012 shrnuje průběh, ideu a zvolené restaurátorské postupy komplexní památkové obnovy vily Tugendhat, která proběhla mezi lety 2010 a 2012, a její adaptaci na instalovanou památku moderní architektury. Z důvodu protipandemických opatření vznikla potřeba výstavu prezentovat i v online prostoru. Můžete si ji tedy kdykoli prolistovat z pohodlí Vašeho domova.

Při památkové obnově byl kladen důraz na dochování původních materiálů i technického vybavení v zájmu co největší míry autenticity památky. Cíle památkové obnovy a restaurace stavby si definovali sami architekti ze Sdružení pro vilu Tugendhat: a) záchrana a významné prodloužení života památky jako dochovaného originálu; b) preparace a rekonstrukce původního stavu domu tak, jak jej navrhl Ludwig Mies van der Rohe a jak byl realizován v letech 1929–1930. Prostředkem tohoto záměru byla z odborného hlediska rehabilitace, tedy jemné uvolnění památky směrem k její podstatě [tj. materiálová a povrchová hodnota originálu], konzervace podstaty a pietní doplnění chybějících součástí na základě detailního poznání původního provedení.

Výstava je pojata jako interaktivní archiv v technickém podlaží vily. Její součástí jsou i mimořádně vystavené originální prvky z roku 1930, které byly objeveny během restaurace památky. O jejich nálezu informuje časová osa, doplněná o tištěný stavební deník s podrobným postupem prací, měsíc po měsíci. Pomocí obrazových a textových panelů se mohou návštěvníci seznámit s jednotlivými oblastmi, technologiemi a postupy památkové obnovy. Výstavu doplňuje také deset krátkých videí mapujících průběh komplexní památkové obnovy.

RE.STORATION.2010.2012  byla první výstavou z podzimního cyklu krátkodobých výstav věnovaného výročí dostavby vily v roce 1930.Autorky: Iveta Černá, Lucie Valdhansová, Barbora Benčíková, Ludmila Haasová
Architektonické řešení: Studio PIXLE
Grafické řešení výstavy a doprovodných tiskovin: Studio PIXLE
Autor fotografií: David Židlický
Jazyková korektura: Kateřina Havelková Štěpančíková
Překlad: Kateřina Báňová

Výstavu připravilo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat a byla realizována s finanční podporou MK ČR. Výstava je součástí programu oslav Vila Tugendhat 90, nad nímž přijala záštitu Česká komise pro UNESCO.