Město Brno

Zemanova kavárna

V roce 1925 navrhl architekt Bohuslav Fuchs v parku na Kolišti kavárnu pro Josefa Zemana (1964 zbořena, 1995 postavena její replika). Objekt byl řešen jako celistvý stavební organismus s harmonicky uspořádaným prostorem a vyváženými hmotami a plochami. Důležitý byl vztah mezi vnějškem a vnitřkem, umocněný velkými spouštěcími okny, kterými mohla okolní zeleň „proniknout“ až do interiéru. Zemanova kavárna je považována za první funkcionalistickou stavbu nejen v Brně, ale v tehdejším Československu vůbec.

Zemanova kavárna v parku na Kolišti, foto: Muzeum města Brna