Město Brno

Výtvarná kultura v Brně

Na sklonku roku 1993 byly poprvé komplexně prezentovány nejcennější sbírky z meziválečného období na výstavě Výtvarná kultura v Brně 1919–1938, kterou uspořádalo Muzeum města Brna ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně. 

Interiér vlastní vily architekta Bohuslava Fuchse