Město Brno

Výstava soudobé kultury v ČS a funkcionalismus v Brně

V Brně se v květnu až září 1928 konala Výstava soudobé kultury, která se stala manifestací prvního úspěšného desetiletí existence samostatného státu. Expozice vědy, školství a umění, ale také technických, hospodářských a dalších oborů lidské činnosti byly prezentovány na nově vybudovaném výstavišti v Pisárkách, jehož urbanismus a architektura patří ke špičkám evropské stavební kultury 20. století. Nové trendy v bydlení byly v rámci detašované výstavy představeny v kolonii Nový dům ve čtvrti Žabovřesky. Na šestnácti rodinných domech navržených téměř výhradně brněnskými architekty bylo demonstrováno cenově dostupné individuální bydlení.

Již o tři roky dříve byly postaveny právě v Černých Polích rodinné dvojdomky podle projektu Jana Vaňka, Jaroslava Grunta a Stanislava Kučery, inspirované Loosovým konstrukčním systémem „domu s jednou zdí“, které se měly stát prototypem levného městského rodinného domku s možností sériové výroby.

V souvislosti s etablováním funkcionalismu na našem území vznikla v Brně právě v tomto období řada významných moderních staveb. Zvláště se uplatnil Bohuslav Fuchs, který v tomto roce dokončil Hotel Avion a vlastní funkcionalistickou vilu, zároveň však pracoval na plánech Masarykova studentského domova nebo společně s E. Wiesnerem na návrhu Moravské banky (obojí dokončeno 1930). E. Wiesner měl v té době již za sebou vilu Münz (1926) a Českou banku Union (1925), pracoval však na návrhu vily Stiassni, paláce Morava (obojí dokončeno 1929) nebo na budově městského krematoria (1930). V roce 1928 byla rovněž dokončena Městská ubytovací kancelář Oskara Pořísky, Husův sbor církve československé Jana Víška, Josef Kranz pracoval na kavárně Era a řada dalších staveb architektů zvučných jmen jako Jiří Kroha, Jindřich Kumpošt, Josef Polášek a mnoho dalších.

Hlavní Uměleckoprůmyslový palác, dnes pavilon A, 1928
Hlavní Uměleckoprůmyslový palác ve výstavbě, dnes pavilon A, 1927
Hlavní Uměleckoprůmyslový palác při nočním osvětlení, dnes pavilon A, 1928
Celkový pohled na areál brněnského výstaviště, 1928