Vila Tugendhat

Vila Tugendhat památkou

Do počátku 60. let se datují první snahy o záchranu a smysluplné využití jedné z nejslavnějších vilových staveb na světě. Prvním důležitým krokem byl zápis vily Tugendhat do státního seznamu nemovitých kulturních památek, který proběhl 6. prosince 1963. Iniciátorem veškerého dění byl brněnský architekt František Kalivoda.

V únoru 1964 byl vypracován návrh na využití vily pro kulturní účely a na podzim téhož roku provedly Pozemní stavby Brno rekonstrukci izolačního pláště na střeše domu.

Označení nemovité kulturní památky na uličním průčelí vily, foto: Archiv města Brna, 20. říjen 1980