Kontext

Velká vila ve Svitávce

Sourozenci Rudolf, Alfred a Benno Löw-Beerovi převzali na konci 19. století vedení firmy. Tito tři bratři se oženili se třemi sestrami Wiedmannovými z Vídně: Rudolf s Editou, Alfred s Marianne a Benno s Hansi. Rudolf a Benno s rodinami bydleli ve Svitávce v tzv. Velké vile, postavené v letech 1900–1901 (autorství je doposud neobjasněno). Alfréd si v přilehlém parku postavil v roce 1906 tzv. Malou vilu podle projektu stavitele Josefa Nebehostenyho (1852–1921). 

Velká vila ve Svitávce, dobová pohlednice