Kontext

Únorový převrat

V únoru 1948 došlo v Československu ke komunistickému převratu. Byla násilně potlačena svobodná pluralita politických stran pod vedením Komunistické strany Československa (KSČ) a usměrňována ze Sovětského svazu (SSSR). Československo tak přešlo od demokracie k totalitě a nastalo období kulturního a ekonomického úpadku. Odpůrci režimu byli vězněni a popravováni. Komunisty byl únorový převrat oficiálně označován za „Vítězství československého pracujícího lidu“. Prvním „dělnickým“ prezidentem se stal předseda KSČ a dosavadní premiér Klement Gottwald (1896–1953; prezidentem 1948–53).

Klement Gottwald na demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze, únor 1948