Vila Tugendhat

UNESCO

Vila Tugendhat byla 16. prosince 2001 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Model vily s pamětním listem zápisu stavby na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, 2008, foto: Barbora Roučková
Pamětní listina zápisu vily Tugendhat do světového kulturního dědictví UNESCO