Město Brno

Ulice Schodová

V letech 1904–1906 vzniká ve svahu nad lužáneckým parkem monumentální kompozice ulice Schodové. Urbanistický jednotný celek je akcentován portikem na sloupech s korintskými hlavicemi a s bohatou sochařskou výzdobou. Autorem návrhu i realizace je jeden z nejproduktivnějších brněnských stavitelů přelomu 19. a 20. století František Alois Dvořák (1852–1925), který v prostoru nad Lužánkami realizoval ještě řadu dalších staveb.

Průhled z ulice Schodové k lužáneckému parku, foto: Muzeum města Brna
Detail