Rodina

Syn Herbert

Manželům Tugendhatovým se 24. února 1933 narodil druhý syn Herbert.