Město Brno

Sympozium Materiality

Na brněnském výstavišti se ve dnech 27.–29. dubna 2006 konalo mezinárodní sympozium MATERIALITY, které bylo zaměřeno na průzkumy a péči o zachování povrchových ploch staveb klasické moderny. Vile Tugendhat byl věnován blok samostatných přednášek.

V brněnském Domě umění se konala od 17. května do 6. srpna 2006 výstava „TUGENDHATUGENDHATUGENDHAT“, kterou uspořádal Dům umění města Brna, Nadační fond vila Tugendhat a Muzeum města Brna (17. 5. – 6. 8. 2006). Byly zde prezentovány výsledky stavebně-historického průzkumu, restaurátorských průzkumů, projekt připravované obnovy, rodinné fotografie Fritze Tugendhata a fotografie Daniely Vokounové & Davida Židlického. Kurátorkou výstavy s malým cyklem přednášek byla Jitka Pernesová.

Výstava TUGENDHATUGENDHATUGENDHAT, Dům umění, 2006, foto: David Židlický