Rodina

Svitávka

V roce 1839 vybudoval Moses Löw-Beer v městečku Svitávka severně od Brna přádelnu vlny, která se později rozrostla v tovární areál.

Löw-Beerova továrna ve Svitávce, asi 30. léta