Město Brno

Stavba železnice

Od počátku 30. let 19. století začíná postupná likvidace městského opevnění a vzniká bastionový zahradní pás – park na kolišti se stává novou městskou promenádou.

První stavbou související s vývojem brněnské okružní třídy se stala železniční dráha císaře Ferdinanda Vídeň – Břeclav – Brno povolená v březnu 1836. Stavbu financovala akciová společnost s rozhodujícím podílem Salomona M. Rotschilda. Podle projektu Carla Ghegy ji v letech 1837–39 realizovala firma bratří Kleinů. Chloubou Severní dráhy i Brna se stal impozantní viadukt. Trať končila v nádraží, které bylo situováno přímo pod hradbami. V listopadu 1838 proběhla zkušební jízda z Brna do Rajhradu a 7. července 1839 byl zahájen provoz mezi Brnem a Vídní.

Viadukt Severní dráhy Ferdinandovy v Brně