Rodina

Snaha o návrat do Československa

Po skončení války se rodina snažila vrátit zpět do Československa, jak dokládá korespondence vedená převážně prostřednictvím právníků a ambasád obou zemí. Situaci však komplikovala nejasnost ohledně československého občanství rodiny, které se Fritz snažil prokázat, dále také vzdálenost a komplikující se politický vývoj v naší zemi. Po únorovém puči roku 1948 se rodina rozhodla raději zůstat v emigraci.