Mies van der Rohe

Seagram Building v New Yorku

V letech 1954–58 byl realizován první Miesův administrativní výškový dům Seagram Building v New Yorku. Výběrem architekta byla pověřena Phyllis Lambertová, dcera presidenta Seagram Corporation Samuela Bronfmana. Zásluhou Philipa Johnsona, který v tomto případě s Miesem i spolupracoval, oslovila právě Ludwiga Miese van der Rohe. Mimořádné je nejen konstrukční řešení, ale i urbanistická koncepce, kdy stavba ustupuje od uliční čáry. Objekt se stal prototypem administrativní budovy v USA min. pro nejbližší desetiletí.