Kontext

Rondokubismus

Na počátku 20. let hledají českoslovenští architekti formu, která by vyjádřila identitu nově vzniklého ČS státu. Vedle mnoha artdecových variant se výrazně prosadil tzv. obloučkový styl (rondokubismus), jehož čelním představitelem byl Josef Gočár nebo Pavel Janák. Ve stylu vznikla řada staveb (Legiobanka, krematorium v Pardubicích), především v Praze. Nicméně již kolem roku 1925, kdy u nás přednáší výrazné postavy moderní architektury a Bauhausu, je postupně vytlačován progresivním funkcionalismem.