Město Brno

Reisigova vila

Na počátku 20. století bylo Brno šestým největším městem rakouské části monarchie (po Vídni, Praze, Terstu, Lvovu a Štýrském Hradci). V dubnu 1901 byla vypsána mezinárodní urbanistická soutěž na regulační plán Brna (soutěžící museli být německé národnosti). V lednu 1902 byl prvním místem oceněn Eugen Fassbender a druhým místem Karl Mayreder.

V letech 1901–02 byla v brněnské čtvrti Pisárky postavena vila Karla a Karoliny Reissigových podle projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera. Rodák ze severomoravského Krnova (1872–1938) pracoval na návrhu brněnské vily v době, kdy získal druhou cenu v proslulé soutěži na dům milovníka umění, vyhlášenou v Darmstadtu. Spojením anglické koncepce rodinného domu a principů vídeňské moderny vzniklo pozoruhodné umělecké dílo v duchu tzv. Gesamtkunstwerku. V soudobém odborném tisku byl dům označen za „první moderní dům v Rakousku“.