Kontext

Publikace bílé řady

Spolek Obecní dům Brno vydal první publikaci z tzv. bílé řady, která byla věnována architektu Ottu Eislerovi. Další z osobností, kterým byly věnovány jednotlivé monografie, jsou Jan Víšek, Václav Dvořák, Vilém a Alois Kubovi, Lubomír a Čestmír Šlapetovi, Josef Polášek, Ernst Wiesner, Jindřich Kumpošt, Elly a Oskar Oehlerovi, Bedřich Rozehnal. Samostatné publikace byly věnovány také brněnským architektům generace 1901–1910 a brněnským židovským architektům. Vydání monografií obvykle provází výstava v Galerii architektury v Brně. Na těchto výstavních a publikačních projektech Obecního domu Brno spolupracuje Muzeum města Brna.