Kontext

První světová válka

V bosenském Sarajevu byl 28. června 1914 spáchán atentát na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Měsíc po sarajevském atentátu byla 28. července 1914 Rakouskem-Uherskem vypovězena válka Srbsku a zapojením dalších zemí do sporu tak vypukla první světová válka. Uprostřed války zemřel 21. listopadu 1916 ve Vídni František Josef I. (1830–1916), který byl rakouským císařem 68 let. Na trůn nastoupil jeho prasynovec Karel I. (1887–1922; císařem 1916–1918).