Kontext

Přesun Bauhausu do Desavy

V letech 1925–1926 se škola výtvarného umění Bauhaus přestěhovala do Desavy do nového komplexu, který navrhl Walter Gropius. Budova se stala jedním z milníků evropské moderní architektury. Dále rozvíjí Gropiovy myšlenky, které již realizoval při stavbě továrny Fagus v Alfeld an der Leine.