Kontext

Politické uvolňování

Od počátku 60. let se postupně politické i společenské poměry v Československu uvolňovaly. Tyto tendence se pozitivně projevily hlavně v kultuře, zejména v literatuře, v oblasti divadla a filmu, ale i ve výtvarném umění.