Mies van der Rohe

Pavilon Barcelona

Souběžně s vilou Tugendhat Mies navrhuje pro světovou výstavu v Barceloně na úpatí hory Montjuïc německý pavilon, tzv. pavilon Barcelona. Souvislost s brněnskou vilou Tugendhat lze chápat z hlediska konstrukčního, dispozičního i estetického. Miesův novátorský přístup k řešení prostoru korespondoval s ideou svobodné demokratické výmarské republiky, která byla zadavatelem stavby. Kombinace černého koberce, červeného závěsu a zlatavé onyxové příčky odkazovala ke státnímu symbolu, vlajce německé republiky. O rok později byl pavilon rozebrán a po jednotlivých částech rozprodán. V roce 1980 bylo rozhodnuto o jeho znovupostavení, které proběhlo v letech 1983–1986.