Město Brno

Park Lužánky

V Brně byly císařem Josefem II. založeny Lužánky, první veřejný park v českých zemích. Původně tento park sahal až na svahy Černých Polí. Táhlý hřeben nad parkem, nazývaný Belvedere, byl až do druhé poloviny 19. století jeho součástí a veřejná zeleň zde plynule přecházela do soukromých zahrad. Právě v tomto prostoru začala po roce 1860 nejstarší urbanizace brněnské rezidenční čtvrti, nazývané Černá Pole (Schwarzfeld), kde byla později, v letech 1929–1930, postavena vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových. 

Architektonickou dominantou Lužánek se stal objekt Kasina od vídeňského architekta Ludwiga Förstera (1853–55). Před Kasinem byla v roce 1860 instalována kašna se skupinou putti od sochaře Franze Melnitzkého, se kterým zde spolupracoval v Brně začínající kameník Adolf Loos, otec slavného architekta. Současná podoba přírodně-krajinářského parku vykrystalizovala v 50.–60. letech 19. století.

Situační plán města Brna s lužáneckým parkem, 1858, Archiv města Brna
Kasino v Lužánkách z let 1853–1855, Archiv města Brna