Kontext

Obnovená Müllerova vila v Praze

V květnu 2000 byla v Praze zpřístupněna veřejnosti obnovená a zrestaurovaná Müllerova vila od Adolfa Loose (1928–30). Ve vile vzniklo Studijní a dokumentační centrum Adolfa Loose. Dům, který je v majetku města Prahy, je ve správě Muzea hlavního města Prahy a je provozován jako instalovaná památka moderní architektury.

Hlavní obytná hala Müllerovy vily, 2000