Vila Tugendhat

Obnova zahrady

V říjnu až listopadu 1970 byly zahájeny práce na obnově zahrady vily Tugendhat. Byly odstraněny nežádoucí porosty a rekultivovány travnaté plochy dle doporučení Markéty Roderové-Müllerové.

Jediná známá fotografie Markéty Roderové–Müllerové, asi 70. léta, foto: Archiv Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně