Město Brno

Obelisk

V říjnu 1818 byl položen základní kámen památníku míru na Františkově (dnes Denisovy sady), kde byl současně založen anglický park s vyhlídkou. Památník v podobě obelisku od vídeňského architekta Aloise Pichla se měl vedle mnohoznačné symboliky stát pohledovým zakončením v části budoucí okružní třídy, jejíž kontury se začaly rýsovat ve 30. letech 19. století. Rozšíření města a následný stavební boom na počátku šedesátých let mu pak vtiskl specifickou tvář, nápadně podobnou nedaleké Vídni. Období historismu, typické „hledáním stylu“, tak v průběhu „dlouhého století“ zformovalo nezaměnitelný architektonický výraz Brna, podmíněný především jeho hospodářským rozvojem a také sociálními a národnostními aspekty.

Obelisk v Denisových sadech, 2005, foto: David Židlický