Vila Tugendhat

Návštěva vedení ministerstva kultury České republiky a vedení města Brna

V rámci dvoudenní pracovní návštěvy jižní Moravy navštívilo ve čtvrtek 27. ledna 2011 vilu Tugendhat vedení ministerstva kultury České republiky v čele s ministrem Jiřím Besserem. V jeho doprovodu byli mj. 1. náměstek ministra František Mikeš, náměstkyně ministra pro kulturní dědictví Anna Matoušková, náměstkyně odboru ekonomického, odboru vnitřní správy a investic a odboru pro strategii a dotační politiku Michaela Vojtová, vedoucí oddělení UNESCO ministerstva kultury Michal Beneš a další představitelé a pracovníci ministerstva. 

Památková obnova vily je financována v rámci Integrovaného operačního programu. Na ni, s finanční podporou ministerstva kultury z programu „Podpora pro památky UNESCO“, navazuje vědeckovýzkumný úkol „Vila Tugendhat – Sběrný dokumentační projekt“, jehož řešitelem je Muzeum města Brna – pracoviště vila Tugendhat. Vzniká tak moderní studijní centrum vily Tugendhat, které se zabývá mimo jiné sběrem archivní plánové dokumentace a fotografií z veřejných i soukromých zdrojů v České republice i v zahraničí. Získané unikátní materiály jsou digitalizovány a uloženy v nově vytvořené databázi a některé z nich jsou prezentovány na webových stránkách vily Tugendhat. Delegaci ministerstva kultury přivítal a doprovázel primátor statutárního města Brna Roman Onderka s náměstkyní Janou Bohuňovskou, ředitelem Muzea města Brna Pavlem Ciprianem a ředitelem výstavby vily Tugendhat Michalem Maláskem z firmy Unistav, a. s. Po prohlídce domu byli hosté seznámeni s průběhem a výsledky vědeckovýzkumného úkolu, který prezentovaly Iveta Černá a Dagmar Černoušková z pracoviště vila Tugendhat ve spolupráci s Davidem Židlickým. V závěru své návštěvy představitelé ministerstva kultury vysoce ocenili jak dosavadní průběh památkové obnovy, tak i výsledky vědeckovýzkumného úkolu.