Mies van der Rohe

Ludwig Mies van der Rohe

V roce 1921 odchází Mies od ženy Ady, se kterou se nikdy nerozvedl. Ke  jménu Mies si připojí dívčí jméno své matky se spojovacím členem „van der“. V letech 1921–24 vznikají fantastické projekty skleněných mrakodrapů s konstrukcí na principu „kosti a kůže“.