Kontext

Konstruktivismus a De stijl

Po říjnové revoluci v Rusku se formuje nové výtvarné a architektonické hnutí konstruktivismu, který zvláště v architektuře přiznává konstrukční, tektonické a technické principy stavby. Vznik konstruktivismu bývá často kladen již do roku 1914 v souvislosti s tvorbou malíře Vladimira Tatlina.

Ve stejném roce je v Holandsku založeno moderní hnutí De stijl, které hrálo významnou roli při vytváření moderního jazyka pro formu výtvarného, potažmo architektonického díla. Do skupiny patřili malíři Theo van Doesburg, Piet Mondrian a architekti Gerrit Rietveld a Jacobus Johannes Pieter Oud. Ve 20. letech byly osobnosti De stijl výrazně propojeny s německým Bauhausem, kde řada z nich přednášela.