Město Brno

Jurkovičova vila

V roce 1906 si ve čtvrti Žabovřesky pod Wilsonovým lesem postavil vlastní vilu slovenský architekt Dušan Samo Jurkovič (1868–1947), usazený v letech 1890–1919 v Brně. Vedle literátů Josefa Merhauta, Aloise a Viléma Mrštíkových či hudebního skladatele Leoše Janáčka patřil Jurkovič k čelným osobnostem Klubu přátel umění (nejstarší český umělecký spolek v Brně, založený roku 1900). Při stavbě své vily použil originální technologii „korkování hrázděné stěny“ a v nově dokončeném domě uspořádal v srpnu–září 1906 Výstavu architektury a uměleckého průmyslu, přičemž hlavním exponátem se stala vila sama. Osobitým způsobem tak byly propagovány dobové stylové tendence ovlivněné myšlenkami britského hnutí Arts and Crafts a evropské moderny, v Jurkovičově podání navíc obohaceny inspirací lidovým stavitelstvím. Brněnská Jurkovičova vila dnes patří k vrcholným dílům středoevropského secesního folklorismu.

Pohled na Jurkovičovu vilu se vstupní bránou, 2005, foto: David Židlický
Hala Jurkovičovy vily, 2005, foto: David Židlický