Město Brno

MATERIALS INSIDE OUTSIDE | VILLA TUGENDHAT | Mezinárodní konference

Ve čtvrtek 30. června 2011 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně proběhla mezinárodní konference INTERNATIONAL EXPERIENCES AND THE CURRENT RESTORATION OF THE TUGENDHAT HOUSE IN BRNO.

Smyslem této akce bylo podpořit úsilí města Brna a odborníků realizovat památkovou obnovu Vily Tugendhat v co nejvyšší možné kvalitě a současně přiblížit nejnovější metody veřejnosti. (V tu chvíli byla vila již za pomyslnou polovinou plánované památkové obnovy a ve 2. čtvrtletí  2012 měla být otevřena pro veřejnost.) V příspěvcích byla věnována pozornost mezinárodním standardům ochrany materiálů v moderní architektuře.

Přítomnost členů technické sekce DOCOMOMO International Specialist Commitee ISC/T, členů THICOM a předních českých specialistů v oblasti moderní architektury, kteří přednesli na konferenci své příspěvky, poskytla odborné veřejnosti, a to především z řad studentů, architektů, restaurátorů příležitost k získání  informace o aktuálních metodách restaurování a památkové obnově.