Město Brno

Hotel International

Na ulici Husova byl roku 1962 dokončen hotel International, jedna z prvních poválečných staveb v tzv. bruselském stylu. Původní plán Viléma Kuby, Jaroslava Ledviny a Vítězslava Unzeitiga byl inspirován dílem brazilského architekta Oscara Niemeyera a měl sloužit především pro potřeby brněnských veletrhů z důvodu nedostatečných ubytovacích kapacit ve městě.

Součástí návrhu je i umělecká výzdoba, jejíž autoři byli vybráni na základě vypsané soutěže roku 1960. Je nutné zmínit alespoň Stanislava Libenského, Jaroslavu Brychtovou nebo Miloslava Klingera, kteří se podíleli i na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu.