Rodina

Gretino setkání s Miesovým dílem

Manželé Greta a Hans Weissovi pobývali dlouhodobě v Německu, hlavně v Berlíně, kde se Greta setkala s dílem Ludwiga Miese van der Rohe. Často totiž navštěvovala Perlsův dům, který tehdy už obýval historik umění Eduard Fuchs. Vzpomínala, že díky trojici prosklených dveří byl obytný prostor propojen se zahradou a měl přehledné rozdělení různých obývacích sfér.