Rodina

Greta Tugendhatová

Manželům Alfredu a Marianne Löw-Beerovým se 16. května 1903 v Brně narodila dcera Greta (starší bratr Max, nar. 22. 2. 1902; mladší bratr Hans, nar. 22. 2. 1911).