Rodina

Fritz Tugendhat

Manželům Emilu a Marii Tugendhatovým se 10. října 1895 v Brně narodil syn Fritz (starší bratr Hans, nar. 23. 9. 1894; mladší bratr Robert, nar. 11. 3. 1897; sestry Franziska, nar. 27. 3. 1898, a Lise, nar. 27. 11. 1900).