Město Brno

Ernst Wiesner

V letech 1921–22 byla postavena budova Moravské zemské životní pojišťovny na Mozartově ulici (Ernst Wiesner). Klasicizující osová symetrie a vysoký sokl odkazují na loosovskou jednoduchost prostředků. Část střechy byla upravena jako zahrada – zřejmě první střešní zahrada v Československu. Tytéž principy ještě ve vyhraněnější podobě užil Wiesner v objektu České banky Union na Beethovenově ulici – obě stavby tvořily urbanistický celek.

Průlomem v pojetí nájemního domu byly řadové domy v Nerudově ulici z let 1920–21 od Jindřicha Kumpošta (1891–1968).

Ernst Wiesner, Moravská zemská životní pojišťovna, foto: Muzeum města Brna