Vila Tugendhat

Dokončení stavby

V srpnu 1930 byla stavba vily dokončena (asi 30.–31. srpna ji navštívil a zaměřil americký architekt Philip Johnson). Po dokončení interiérů proběhla kolaudace a 1. prosince 1930 bylo uděleno povolení k používání stavby. Záhy nato se rodina nastěhovala a v pozemkové knize byla jako majitelka domu zapsána Greta Tugendhatová.

Uliční průčelí vily Tugendhat po dokončení, 1930, foto: Muzeum města Brna