Město Brno

Brněnská asanace

Od poloviny 90. let 19. století začala brněnská asanace soustavným bořením v historickém jádru města. Asanační aktivity skončily až v roce 1916 s bilancí cca 240 zbořených domů (oproti plánovaným cca 430 domům).