Město Brno

Bílý dům

V letech 1974–1976  byl postaven tzv. Bílý dům na Žerotínově náměstí v neofunkcionalistickém stylu, navržený architekty Miroslavem Spurným a Františkem Jakubcem. Bílý dům byl postaven jako sídlo městského výboru Komunistické strany Československa a jako Dům politické výchovy byl využíván pro Večerní školu marxismu-leninismu. Stavba svou formou jednoznačně navazuje na práce Le Corbusiera nebo Oscara Niemeyera (např. Oscar Niemeyer | Hospital Sul América | Rio de Janeiro, Brasil | 1952). Po revoluci začal sloužit jako poliklinika a kulturní prostor.