Město Brno

Adolf Loos

10. prosince 1870 se v rodině známého brněnského sochaře a kameníka Adolfa Loose narodil syn – budoucí architekt Adolf Loos. Jeho rodný dům stával na Kounicově ulici v místech, kde dnes stojí hotel Continental.

Pamětní deska u vstupu do hotelu Continental připomínající rodný dům Adolfa Loose, foto: Muzeum města Brna
Kamenné bloky z kamenické dílny Adolfa Loose st., vytěžené při hloubení zálkadů a umístěné u vstupu do hotelu Continental, foto: Muzeum města Brna