SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VILY TUGENDHAT

V úterý 29. února 2012 byla vila Tugendhat po dvouleté památkové obnově a restauraci slavnostně otevřena. Otevření vily, která je jedinou památkou moderní architektury v České republice zapsanou na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, předcházela tisková konference, které se zúčastnili představitelé města Brna v čele s primátorem Romanem Onderkou a jeho náměstkem Robertem Kotzianem, dcery stavebníků vily Daniela Hammer-Tugendhat a Ruth Guggenheim-Tugendhat, dále Ivo Hammer, Wessel de Jonge a Ana Tostoes za mezinárodní poradní sbor THICOM, generální ředitel firmy Unistav Miroslav Friš a ředitel stavby vila Tugendhat Michal Malásek a také zástupci projekčního týmu a Muzea města Brna.

Vlastní slavnostní akt otevření vily Tugendhat začal ve 13 hodin a proběhl za účasti významných hostů především z oblasti kultury. Všechny hosty i zástupce médií přivítal primátor statutárního města Brna Roman Onderka, po jehož projevu promluvili ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá, nejmladší dcera stavebníků vily Daniela Hammer-Tugendhat, generální ředitel firmy Unistav Miroslav Friš a ministryně kultury České republiky Alena Hanáková.

Atmosféru výjimečného dne s výjimečným datem podtrhl hudební doprovod legendárního brněnského jazzmana Jaromíra Hniličky.