VILLA TUGENDHAT. ZAHRADA

IVETA ČERNÁ, LUCIE VALDHANSOVÁ (EDD.)


Zahrada vily Tugendhat tvoří nejen jedinečný přírodní rámec stavby, nýbrž je se stavbou doslova propojena ve smyslu architektonických interiérových i exteriérových vazeb v jeden unikátní komplex, jenž je památkou UNESCO. Genius loci lokality akcentovaný nádherným výhledem na historické panoráma města inspiroval Ludwiga Miese van der Rohe k jedinečné architektonické kompozici. Celý dům i hlavní obytný prostor je řešen s ohledem na vyhlídky a jednotlivé průhledy na dominanty Brna. V kontrastu s tím je vlastní zahrada zcela intimním prostorem, kde dominantní roli hraje pouze příroda. Výrazný spoluautorský podíl na návrhu zahrady měla brněnská zahradní architektka Markéta Müllerová. První ideje o podobě zahrady, její proměnu v průběhu 20. století i proces rekonstrukce v letech 2010–2012 představuje tato kniha, věnuje se však i širším souvislostem zahradní architektury meziválečného Československa.

Publikaci vydalo Muzeum města Brna ve dvojjazyčné mutaci (česky, anglicky).


IVETA ČERNÁ, LUCIE VALDHANSOVÁ (EDD.), VILLA TUGENDHAT. ZAHRADA / THE GARDEN, Brno 2017

Publikaci lze zakoupit ve vile Tugendhat a v Muzeu města Brna na hradě Špilberku.