VILLA TUGENDHAT. 1980-1985

ČERNOUŠKOVÁ, DAGMAR; ČERNÁ IVETA (EDS.).


Počátkem 80. let 20. století proběhla první obnova a rekonstrukce vily Tugendhat. Podnět k záchraně tehdy již značně zdevastované stavby dal architekt Josef Němec, ředitel Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v Brně (SÚRPMO Brno), a následně pověřil návrhem obnovy tým vedený architektem Kamilem Fuchsem. Vlastní realizaci, která projekt v mnohém pozměnila, či dokonce vetovala, provedl Stavební podnik města Brna. Vila pak sloužila k reprezentaci a ubytování pro významné hosty města. Projekt SÚRPMO Brno vznikal ve společenskopolitickém ovzduší tehdejšího socialistického Československa a na svou dobu, kdy byla péče o památky moderní architektury celosvětově na samém počátku, byl vysoce profesionální. Zpřístupnění vily veřejnosti se prosadit nepodařilo, povedlo se však to hlavní – záchrana vily Tugendhat pro další generace.

Publikaci vydalo Muzeum města Brna ve dvojjazyčné mutaci (česky, anglicky).


Publikaci lze zakoupit ve vile Tugendhat a v Muzeu města Brna na hradě Špilberku.

Je možno ji také objednat na e-mailu smerdova@spilberk.cz. Cena publikace: 599 CZK + poštovné a balné.