MILOŠ BUDÍK. JSEM FOTOGRAF

LUKÁŠ BÁRTL, JINDŘICH CHATRNÝ (EDD.)


Publikace vydaná k retrospektivní výstavě Miloš Budík. Jsem fotograf. Miloš Budík (1935–2023) byl v padesátých a šedesátých letech jednou ze stěžejních postav československé fotografie. Jeho snímky oslavující zdánlivě všední dění v ulicích měst byly všeobecně známé. V průběhu let se z něj ovšem stal neobyčejně univerzální fotograf, který dokázal vytvářet brilantní reklamní, módní, reportážní, nebo krajinářské fotografie. Publikaci vydalo Muzeum města Brna ve spolupráci s Tiskárnou Helbich a Fakultou umění Ostravské univerzity.


Lukáš Bártl, Jindřich Chatrný (edd.), Miloš Budík. Jsem fotograf, Brno 2023.

Publikaci lze zakoupit osobně v Muzeu města Brna na hradě Špilberk a ve vile Tugendhat.

Celá kniha vychází ze vzájemné spolupráce Miloše Budíka a jejího autora, jejíž počátky sahají do roku 2007. Intenzivní práce na zpracování Budíkova archivu započala v roce 2021, přičemž impulzem k tomu bylo zakoupení části archivu Muzeem města Brna. Negativy byly postupně digitalizovány a s autorem postupně identifikovány.

Text publikace vznikal v druhé polovině roku 2022 a počátku roku 2023, tedy za Budíkova života, a považovali jsme za správné, nechat text v přítomném čase, tak jak jej umělec spatřil. Výběr fotografií byl vytvořen z velké části také v této době a byl s fotografem z větší části konzultován. Finální výběr však bohužel vznikl až po smrti umělce.

Reprodukované fotografie lze rozdělit do dvou skupin. První jsou reprodukce originálních snímků, do kterých není nijak zasahováno, krom nezbytných retuší eliminujících poškození stářím. Tyto fotografie jsou v popisce označeny kurzívou a většinou mají jiný formát než čtvercový. Snímky vycházející z negativů mají většinou (zdaleka ne vždy) formát čtverce, reprodukují totiž negativ 6 x 6 cm. Tyto snímky byly opět pouze retušovány, nikdy jsme nepřistoupili k výřezům, byť pro Budíkovu práci byla práce s výřezem naprosto běžnou tvůrčí metodou. K výřezu jsme přistoupili pouze v případě velkého poškození části negativu, a to jen v naprosto výjimečných případech.

Celkový výběr snímků do knihy je kombinací děl deponovaných v Muzeu města Brna (cca 48 000 záběrů) a negativů, diapozitivů a pozitivů ze soukromého archivu Miloše Budíka, který čítá ještě desítky tisíc dalších položek. Materiály ze soukromého archivu však nejsou prozatím zdaleka kompletně zpracovány.