PRAVIDELNÁ STAVEBNĚ TECHNICKÁ ÚDRŽBA DOMU

Ve dnech 7. dubna – 20. dubna 2015 proběhne pravidelná stavebně technická údržba vily Tugendhat. Dům bude v těchto dnech pro veřejnost uzavřen.

Vila Tugendhat patří mezi nejvýznamnější památky světové architektury 20. století a je jedinou památkou této epochy u nás. Proto byla v roce 2001 zapsána na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO. Trvalou prioritou je péče o zachování dobrého stavu a autenticity památky. Sanitární dny ve vile Tugendhat proto probíhají každoročně, je při nich revidován stavebně technický stav domu, probíhá pravidelná údržba a jsou odstraňovány případné závady. Tato potřeba je daná enormním zatížením objektu následkem celoročního návštěvnického provozu s vysokým počtem návštěvníků (více než 30 tisíc za loňský rok).

Některé zásahy mají preventivní charakter ve snaze předejít riziku nevratného poškození prvků, které jsou významným zdrojem autentických informací.

VYBRANÉ OPRAVY PLÁNOVANÉ BĚHEM SANITÁRNÍCH DNŮ 2015:

Oprava spouštěcích mechanismů velkoformátových posuvných oken v hlavním obytném prostoru.

Dvě z velkoformátových oken hlavního obytného prostoru vily Tugendhat jsou konstruována jako plně otevíravá, každé s vlastním pohonem pomocí elektromotoru. Konstrukce posuvného okna je původní z roku 1930. Později prošla úpravami, zejména v osmdesátých letech 20. století a naposled v roce 2012. Při památkové obnově domu byla okna restaurována s maximálním ohledem na zachování co největšího množství originálních prvků a představovala nejproblematičtější úsek restaurování kovových prvků.

U spouštěcího mechanismu vznikla častým užíváním při demonstraci jeho funkce návštěvníkům značná míra opotřebení. Záměrem je zachovat elektricky spouštěné okno jako jednu z hlavních ukázek technicky nadčasových řešení použitých v tomto rodinném domě z 30. let minulého století.

Revize spár kamenných prvků.

U exteriérových kamenných prvků bude detailně zrevidováno a obnoveno spárování.

Vnitřní povrchy.

Návštěvnickým provozem jsou značně namáhány vnitřní povrchy v domě, především omítky a obklady. Během sanitárních dnů dojde k očištění povrchů a ošetření poškozených míst.

Vnější povrchy.

Vila je prezentována jako architektonicky celistvý soubor restaurovaných originálů. Významným autentickým prvkem stavby jsou vnější omítky. Při památkové obnově bylo za účasti mezinárodního sboru expertů THICOM rozhodnuto o nejvhodnějším způsobu restaurování, který spočíval v zachování původní substance a materiálového složení originálu.

Části venkovní fasády, které jsou nejvíce namáhány vlivem povětrnostních podmínek, budou v rámci pravidelné péče a údržby znovu opatřeny lazurním vápenným nátěrem.