KŘEST PUBLIKACE „VILLA TUGENDHAT. ZAHRADA / THE GARDEN“

V úterý 20. února 2018 proběhl ve vile Tugendhat slavnostní křest publikace VILLA TUGENDHAT. ZAHRADA / THE GARDEN, kterou ve dvojjazyčné mutaci (česky, anglicky) vydalo Muzeum města Brna. Publikaci připravilo Studijní a dokumentační centrum ve vile Tugendhat (SDC-VT) jako již 13. titul z edice publikací SDC-VT. 

Zahrada vily Tugendhat tvoří nejen jedinečný přírodní rámec stavby, nýbrž je se stavbou doslova propojena ve smyslu architektonických interiérových i exteriérových vazeb v jeden unikátní komplex, jenž je památkou UNESCO. Genius loci lokality akcentovaný nádherným výhledem na historické panoráma města inspiroval Ludwiga Miese van der Rohe k jedinečné architektonické kompozici. Celý dům i hlavní obytný prostor je řešen s ohledem na vyhlídky a jednotlivé průhledy na dominanty Brna. V kontrastu s tím je vlastní zahrada zcela intimním prostorem, kde dominantní roli hraje pouze příroda. Výrazný spoluautorský podíl na návrhu zahrady měla brněnská zahradní architektka Markéta Müllerová. První ideje o podobě zahrady, její proměnu v průběhu 20. století i proces rekonstrukce v letech 2010–2012 představuje tato kniha, věnuje se však i širším souvislostem zahradní architektury meziválečného Československa.

Vedle editorek Ivety Černé a Lucie Valdhansové jsou autory textů Kamila a Přemysl Krejčiříkovi, Jana Tichá, Dagmar Černoušková a Roman Zámečník. Úvodní slovo napsal Marc Treib. Autory fotografií jsou Veronika Skálová a David Židlický.