KŘEST PUBLIKACE „RUDOLF SANDALO. VILLA TUGENDHAT. 1931“

V úterý 12. prosince 2017 proběhl ve vile Tugendhat slavnostní křest publikace RUDOLF SANDALO. VILLA TUGENDHAT. 1931. Monografii vydal v tříjazyčné mutaci (česky, anglicky, německy) Nadační fond Vila Tugendhat ve spolupráci s Muzeem města Brna a se Studijním a dokumentačním centrem ve vile Tugendhat jako již 12. titul z edice publikací SDC-VT. 

V roce 2012 obohatil konvolut plánů a fotografií vily Tugendhat velkorysý dar soukromého sběratele. Oddělení dějin architektury Muzea města Brna tehdy získalo dvaačtyřicet unikátních fotografií vily. Autorem těchto exkluzivních snímků rodinného domu manželů Grety a Fritze Tugendhatových je Rudolf Sandalo ml., etablovaný brněnský umělec a majitel Atelieru de Sandalo, proslulého rovněž řadou fotografií československé moderní architektury. Přestože reprodukce většiny Sandalových fotografií vily Tugendhat jsou součástí sbírek Muzea města Brna již více než půl století, představuje darovaný soubor originálních pozitivů velmi cenné obohacení muzejních fondů. 

Snímky Rudolfa Sandala ml. jsou dnes považovány za jedinečné doklady nejen výjimečné meziválečné architektury, ale také vynikající úrovně její fotografické dokumentace v Československu dvacátých a třicátých let 20. století. V současnosti patří Sandalovo dílo k jednomu z nejpočetnějších a nejcennějších konvolutů fotografické dokumentace v rámci architektonické sbírky muzea, vysoce oceňované doma i v zahraničí.

Více o knize zde.