KONTROLNÍ DNY VEDENÍ MĚSTA

V pátek 11. listopadu a ve středu 16. listopadu 2011 proběhly na staveništi vily Tugendhat kontrolní dny vedení města. Za účasti zástupců památkových orgánů, Muzea města Brna a firmy UNISTAV, a. s. se primátor statutárního města Brna Roman Onderka seznámil se současným stavem a dalším postupem prací. 

V pátek 11. 11. 2011 v 11 hodin primátor Roman Onderka převzal revitalizovanou zahradu, která byla v maximální míře uvedena do stavu těsně po dostavbě domu v roce 1930. Ve středu 16. 11. 2011 ve 13 hodin primátor Roman Onderka osobně slavnostně zatopil v historickém kotli Strebel a spolu se zástupci médií si prohlédl technické podlaží domu a zahradu. Primátor vyjádřil uspokojení, že práce probíhají dle harmonogramu a památková obnova a restaurace vily se blíží k závěru. Slavnostní otevření vily Tugendhat je plánováno na 29. února 2012 a následně pak bude objekt opět zpřístupněn veřejnosti.

foto: Marie Schmerková