KONTROLNÍ DEN VEDENÍ MĚSTA

V úterý 26. července 2011 proběhl na staveništi vily Tugendhat kontrolní den, kterého se společně se zástupci památkových orgánů a Muzea města Brna zúčastnil primátor statutárního města Brna Roman Onderka a generální ředitel firmy UNISTAV, a. s. Miroslav Friš. Všichni zúčastnění vyjádřili uspokojení s dosavadním průběhem prací. Památková obnova vily Tugendhat by měla být dokončena na sklonku ledna 2012.

foto: Marie Schmerková
foto: Marie Schmerková
foto: Marie Schmerková